Kupoprodajna pogodba za avto – Osnutek kupoprodajne pogodbe

On

Vzorec kupoprodajne pogodbe za avto. Naveden primer je primeren tudi, kot  osnutek kupuporodajne pogodbe za vsa motorna vozila, stroj, osebno vozilo, kamion… Kupoprodajna pogodba ki jo skleneta prodajalec(ka): ______________________________________________________, stanujoč(a) ______________________________, kraj _______________________________, EMŠO _______________________________, št.potnega lista ______________________, DŠ _____________________ in kupec:…