Komentar

On

Komentar; beležka, zapis – besedilo s pojasnilom, razlago, kritiko… Komentar 1. s pojasnili in kritičnimi pripombami opremljen dodatek k tiskanemu – spletnemu besedilu, prispevku kritično stališče izraženo v tisku, na radiu, televiziji, spletu – internetu, o aktualnih dogodkih Komentar 2. osebna pripomba,…